CONVOCATÒRIA ELECCIONS, CALENDARI ELECTORAL I CANDIDATURA


Benvolgut/da soci/-a,

El CCTA comunica a tots els seus associats que reunida l’assemblea general, a dia 30 de març de 2019, s’assigna la convocatòria d’eleccions a la presidència del nostre club.

La junta electoral ha quedat constituïda pels senyors/es:

–  Amadeu Massot de Dios (Titular)

–  Manuela Lopez Bertolin (Titular)

–  Mª Dolores Barriga Mendez (Titular)

–  Jordi Oliveras Piguillem (Suplent)

–  Victor Azores Cala (Suplent)

– José Marcelino Moreno Peñalvo (Suplent)

En compliment del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, el Decret 58/2004, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel decret 55/2012, de 29 de maig, i el Capítol III dels nostres Estatuts, us fem arribar el procediment i el calendari electoral:

La votació és realitzarà en una assemblea extraordinària convocada a la seu del Club, a les 11:00h del dia 27 d’abril de 2019, i que finalitzarà a les 12:30h.

El format de votació serà lliure, presencial, directe, igual i secret, introduint una papereta en una urna.

 1. Termini de presentació de candidatures: les candidatures es presentaran per correu a cctacpe@gmail.com, del 6 d’abril de 2019 (inici del termini a les 9:00h)  fins el 13 d’abril de 2019 (final del termini a les 13:30h).
 2. Si existeixen varies candidatures, la votació es realitzarà en l’assemblea extraordinària convocada a les 11:00h del dia 27 d’abril de 2019, i que finalitzarà a les 12:30h. El format de votació serà lliure, presencial, directe, igual i secret, introduint una papereta en una urna. Un cop finalitzada la votació, es farà l’escrutini que designarà al nou President del Club Català de Tir amb Arc. A les 13:00h, prendrà possessió del seu càrrec i exposarà el seu projecte als socis i sòcies.
 3. En cas que només existeixi un candidat/-a únic, l’elecció del President serà directa, i tres dies posteriors a la finalització del període de presentació de candidatures.

Calendari Electoral i requisits de candidatures*:

 • Constitució de la Junta Electoral: 30 de març de 2019.
 • Exposició del cens electoral: 30 de març de 2019.
 • Finalització del període de reclamacions del cens electoral: Fins el2 d’abril de 2019.
 • Aprovació del cens per la Junta Electoral: 3-4 d’abril de 2019.
 • Termini de presentació de candidatures: del 6 d’abril de 2019 (inici del termini a les 9:00h)  fins el 13 d’abril de 2019 (final del termini a les 15:00h).
 • Publicació de la llista definitiva de candidatures/candidatura única: 16 d’abril de 2019.
 • Votacions (en cas que hi hagin vàries candidatures): 27 d’abril de 2019, de les 11:00h fins les 12:30h.

Requisits per presentar candidatura: Els candidats a presidents/-es del Club, han de complir amb els següents requisits:

 • Ser soci o sòcia de ple dret, d’acord amb el previst en l’article 8.2. del Estatuts.
 • Estar al corrent de les quotes d’associat i no tenir suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.
 • Ser major d’edat a la data de celebració de l’elecció.
 • Estar en ple ús dels seus drets civils.

Forma de presentació de les candidatures: Els interessats/-des en presentar-se a la presidència del Club, han d’enviar un email, amb les dades de la persona que es presenta a president i dos càrrecs obligatoris (secretari i tresorer), a la direcció: cctacpe@gmail.com

Des d’aquest mateix correu se’ls donarà resposta en les següents 24 hores, per saber si la seva candidatura compleix amb els requisits exigits, i que ha estat acceptada per la Junta Electoral.

Forma de presentació de les reclamacions: Les reclamacions es faran dirigides a la Junta Electoral, mitjançant escrit enviat al correu electrònic cctacpe@gmail.com, i dins els períodes establerts.

Per qualsevol dubte o aclariment poden dirigir-se al correu electrònic cctacpe@gmail.com