COMUNICAT IMPUGNACIÓ 6ª TIRADA LLIGA 3D


Per la present, com a representant del CCTA en el Comitè Català de tir de bosc (CCTB),  vull deixar constància per escrit a la Junta i als soci@s del CCTA, del desenvolupament dels fets de l’anul·lació de la sisena tirada de lliga catalana per part de la Junta de la FCTA.

Per entendre la valoració final, annexo el punt 4 del Reglament Intern del CCTB:

4 – RELACIONS AMB LA JUNTA DE LA FCTA

  1. El CCTB està sotmès a la Junta de Govern de la FCTA com a òrgan superior.
  2. El CCTB serà considerat com a òrgan expert en els temes relacionats amb el Tir amb Arc en la disciplina de Tir de Bosc, tant en 2D com en 3D.
  3. Complirà la tasca d’òrgan consultor per a la Junta de la FCTA en tots els temes de la competència del CCTB.
  4. En raó de la seva composició i estructura el Comitè serà considerat per la Junta de la FCTA com la veu de la comunitat de tiradors de bosc.
  5. Tot i que els dictàmens i resolucions del Comitè no seran vinculants per a la Junta de govern de la FCTA, la Junta requerirà l’opinió d’aquest Comitè sobre qualsevol matèria relacionada amb el Tir de Bosc abans aquesta no sigui resolta en el sí de la Junta o de l’Assemblea de Clubs, informant fefaentment al CCTB de la seva decisió.

Desenvolupament dels fets:

  1. El 1 d’abril, circular de la FCTA comunicant l’anul·lació de la sisena tirada de lliga, i comunicant que la lliga resta composta de 5 tirades. Aquesta decisió, es pressa de forma unilateral per la FCTA, sense informar al CCTB. Si s’hagués informat als membres del CCTB de la manca de lloc per la celebració d’aquesta tirada, aquesta hagués actuat i casi amb tota seguretat aquesta s’hagués celebrat amb un simple canvi de seu,  sense  necessitat d’anul·lar-la.
  2. Des de la Junta de la FCTA, es negocia amb el club de Caldes la celebració de una sisena tirada al club de les Comes, sense informar i al marge del CCTB, fins al 3 de maig,  i mitjançant wassap. Comentar que molts arquers coneixien aquesta intenció, doncs el 28 d’abril es comentava de forma extraoficial.
  3. El dia 6, surt la noticia de la intenció de celebració de la sisena tirada, un cop ha finalitzat la lliga segons la circular del 1 d’abril. En aquest cas, se’ns havia informat per wassap el dia 3, i  varis clubs havíem mostrat la nostra disconformitat, doncs considerem que es una adulteració de la competició, amb defectes en temps de comunicació.
  4. El dia 16, se’ns convoca als representants del  CCTB, on se’ns informa de la impugnació de la celebració de la sisena tirada per part del Club Arquers Montsant, i se’ns llegeix el  Comunicat de lliga catalana de tir de bosc 3D del 17 de maig. En aquesta reunió, dir que només vam assistir  4 representants de Club, i que tan el de Arquers de Rubí com jo mateix representant del CCTA, vam mostrar la nostra disconformitat en el redactat, amb una clara referència al Club Arquers de Montsant com responsable de la no celebració de la tirada.

Donats aquests fets, la Junta de la FCTA s’hauria de plantejar si el Club d’arquers del Montsant es el responsable de la no celebració de una tirada més, o son ells mateixos al actuar en tot moment sense informar al CCTB i prenen les decisions de forma unilateral, amb un clar menyspreu als representants dels clubs al CCTB, incomplint amb el protocol del Reglament intern del CCTB, exposat al principi d’aquest document.

A la reunió del comitè del 16 de maig era present el assessor legal de la FCTA, al que se li va preguntar que opinava del desenvolupament dels fets en quan a possibles accions legals: circular del 1 d’abril de com restava la lliga amb el format de 5 tirades, i un cop finalitzada aquesta el 5 de maig, comunicant la intenció de allargar-la amb una nova tirada. La seva resposta va ser que davant d’una impugnació de un arquer que es sentis perjudicat per la celebració d’aquesta sisena tirada, tindria molts números de prosperar (un arquer que a la cinquena tirada fes podi, i quedés fora amb la celebració de la sisena, podria impugnar i anul·lar la tirada). Doncs si com diuen s’ha anul·lat per la impugnació del Club Arquers del Montsant, a lo millor li em de donar les gràcies a aquest club per evitar un ridícul major amb l’anul·lació un cop celebrada la tirada.

Representat del CCTA al CCTB.