TEMPORADA 2018


Benvolguts socis/es;

Ens plau comunicar-vos que inicien la temporada 2018 i els tràmits de renovacions de llicències. Aquesta temporada serà obligatori que tots el socis/es disposin de la llicència FCTA.

En motiu de poder actualitzar les dades dels nostres socis i per tal d’agilitzar el procediment de tramitació de llicència de cada particular, preguem empleneu el següent formulari que estarà també disponible al nostre Facebook, Web i Whatsapp. Recordeu que heu de complimentar el formulari, abans del 8 de desembre: https://goo.gl/forms/8vBGTJtp6PK86CNT2

Els que vulguin a más a més disposar de la targeta esportiva IFAA ho haurà de notificar al club mitjançant un correu a cctacpe@gmail.com.

IMPORTANT: En cas de cap notificació  ABANS DEL 8 DESEMBRE, es renovarà la llicència FCTA als que la tenen a l’actualitat tramitada pel club.

El cobrament de la llicencia FCTA, es farà en un rebut a part del cobrament del rebut de quota mensual, a partir del 11 de desembre de 2017.

Referent a les subvencions de Club, aquest any 2018 es tornarà a subvencionar els campionats de Catalunya, Espanya i totes les tirades de lliga Catalana/Espanyola que es facin al Club CCTA a tots els nostres arquers/-es amb llicencia tramitada pel Club. Heu d’enviar els justificants d’inscripció al correu del club, entre el 1 i el 15 de desembre de 2018.

En relació al tema dels usuaris no socis que vulguin accedir i fer ús de les instal·lacions, qualsevol soci que vulgui portar un convidat, sempre amb llicencia,  ho ha de comunicar al mail del club, mínim dos dies abans, indican nom, cognoms i número de llicencia. El Club CCTA queda exempt de qualsevol responsabilitat sobre el convidat en qüestió.

IMPORTANT: QUEDA TERMINANTMENT PROHIBIT TIRAR AMB PUNTES DE CAÇA EN ELS RECORREGUTS O CIRCUITS, EN DIANES O ATURAFLETXES. SI ES DETECTA ALGUN CAS, ES PRENDRAN LES MESURES OPORTUNES, AIXÍ COM LA EXPULSIÓ I/O DENÚNCIA.

Aprofitem per a saludar-vos atentament,

LA JUNTA CCTA

22 Novembre 2017